81DBBF9D-C68D-4AA0-A3B6-2CF10E6EA137_1_201_a-me.jpg

Lai­te­huol­to

Kun­to­sa­li­lait­tei­den huol­to -ja kor­jaus­pal­ve­lut

Kor­jaus­huol­to:

Kor­jaam­me rik­ki­näi­set lait­teet no­peas­ti ja asian­mu­kai­ses­ti. Kaut­tam­me saa myös va­rao­sat useim­piin lai­te­merk­kei­hin.


Yl­lä­pi­to­huol­to:

 Sään­nöl­li­nen yl­lä­pi­to­huol­to pi­den­tää lait­teen käyt­töi­kää ja te­kee huo­mat­ta­van sääs­tön kor­jaus­kus­tan­nuk­siin.

Voim­me teh­dä lait­teil­le ker­ta­huol­lon tai so­pia pi­dem­män jak­son yl­lä­pi­to­huol­los­ta.

Toi­mim­me Tu­run alu­eel­la.

Yri­tys


Pre­vent­ti Oy

Y-tun­nus: 2850022-6


Kun­toi­lu­vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti ja jäl­leen­myyn­ti.

Kun­to­lait­tei­den huol­to -ja kor­jaus­pal­ve­lut

Asia­kas­pal­ve­lu


info@pre­vent­ti.fi

pu­he­lin: 045 7877 9800

Pre­vent­ti Oy All rights re­ser­ved.